1 класс

Панядзелак 18.05

 

Прадмет

Тэма ўрока

Вуч. матэ-рыял

Самаст. работа

Праве-рачн. заданні

Час прадст. заданняў настаў-ніку

9.00

9.35

Бел. літ.

Пазакл. чыт.

Творы Я.Купалы і Я Коласа.

Верш “Каток”

Буквар, ст. 134-135

ст. 134-135

 

20.05

9.55

10.30

Бел. мова

Парныя

 с-з, ш-ж. Імёны

Пісьмо, ст. 20-26

ст.20-26

 

20.05

11.05

11.40

Выяўл. маст.

Казачны замак

 

Урок 49-50

 

 

12.10

12.45

Прац. навуч.

Сервіроўка стала да чаю

 

 

 

 

Аўторак 19.05

9.00

9.35

Фізічная культура і здароўе

 Бег 30м

 

Бег 30м

 

 

9.55

10.30

Руская мова

Учимся видеть прекрасное

Учебникс.79-82

Тетрадь

С.41

 

 

11.05

11.40

Матэматыка

Кантроль-нае вуснае лічэнне

 

 

 

 

12.10

12.45

Чалавек і свет

Жыццё дзі-кіх і свог7й-скіх жывёл летам

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Серада 20.05

9.00

9.35

Бел. мова

Падзел слоў на склады і для пера-носу. Гало-сныя для абазначэн-ня мякка-сці папярэ-дніх зычных

Пісьмо, ст.27-30

ст.27-30

 

21.05

9.55

10.30

ГЗС

Рухом. гульні з мячом

 

Рухом. гульні з мячом

 

 

11.05

11.40

Матэм.

Паўтарэн-не

Падр.,

Урок 111

Сш., урок 111

 

21.05

12.10

12.45

Бел. літ.

Кантроль навыку чытання па тэксце А. Вольскага “Кропель-ка”

 

 

 

 

Чацвер 21.05

9.00

9.35

Бел. літ.

Вучымся ветлівасці

Буквар, ст.136-137

Ст.136-137

 

25.05

9.55

10.30

Бел. мова

Націск у слове, перанос слоў

Пісьмо, ст.31-33

Ст.31-33

 

25.05

11.05

11.40

Матэм.

Кантроль-ная работа

 

 

 

 

 

 

 

 

Пятніца 22.05

9.00

9.35

Выяўл. маст.

Кветкі і матылькі

 

Урок 51

 

 

9.55

10.30

Фізічная культура і здароўе

Падніман-не і апус-канне ту-лава са ста-новішча лежачы на спіне за 30с (дз), віс на сагнутых руках (хл.)

 

Падніманне і апус-канне ту-лава са станові-шча ле-жачы на спіне за 30с (дз), віс на сагнутых руках (хл.)

 

 

11.05

11.40

Матэм.

Замацаван-не

Падр.,

Урок 112

Сш., урок 112

 

26.05

12.10

12.45

Музыка

Музыка народнага свята

 

 

 

 

 

Панядзелак 11.05

 

Прадмет

Тэма ўрока

Вуч. матэ-рыял

Самаст. работа

Праверачн. заданні

Час прадст. заданняў настаўніку

9.00

9.35

Бел. літ.

Пазакл. чыт. Сустрэча з казкай. Бел. нар. Казка “Лёгкі хлеб”

 

Прачытаць казку “Лёгкі хлеб”

 

11.05

9.55

10.30

Бел. мова

Спісванне з заданнем (поры го-да). Дні тыдня. Работа з дэфармаваным тэкстам

Пісьмо, ст.8-11

ст.8-11

 

13.05

11.05

11.40

Выяўл. маст.

На даче

 

Урок 48

 

 

12.10

12.45

Прац. навуч.

Афармлен-не інтэр`-еру і падарункаў

 

 

 

 

Аўторак 12.05

9.00

9.35

Фізічная культура і здароўе

Челночный бег 4 х 9

 

Челноч-ный бег

 4 х 9

 

 

9.55

10.30

Руская мова

Учимся видеть прекрасное

Учебникс.74-78

Тетрадь

С.41

 

 

11.05

11.40

Матэматыка

Пабудова прамой і адрэзка. Замацаванне

Падр.,

Урок 100

Сш., урок 100

 

13.05

12.10

12.45

Чалавек і свет

Змены ў нежывой прыродзе і жыцці раслін летам

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Серада 13.05

9.00

9.35

Бел. мова

Словы-сваякі. Парныя п-б

Пісьмо, ст.12-15

ст.12-15

 

14.05

9.55

10.30

ГЗС

Рухом. гульні з мячом

 

Рухом. гульні з мячом

 

 

11.05

11.40

Матэм.

Пабудова адрэзка, даўжэйша-га (кара-цейшага) за дадзены

Падр.,

Урок 101

Сш., урок 101

 

14.05

12.10

12.45

Бел. літ.

Мінск – сталіца нашай Радзімы. Твая мова

Буквар, ст.130-131

Ст.130-131

 

14.05

Чацвер 14.05

9.00

9.35

Бел. літ.

Я. Купала – вялікі беларускі паэт. Верш “Хлопчык і лётчык”

Буквар, ст.132-133

Ст.132-133. Верш вы-вучыць на памяць

 

18.05

9.55

10.30

Бел. мова

Парныя т-д

Пісьмо, ст.16-19

Ст.16-19

 

18.05

11.05

11.40

Матэм.

Адзінка даўжыні – дэцыметр.

 

 

 

 

Падр.,

Урок 102-103

Сш., урок 102-103

 

15.05

Пятніца 15.05

9.00

9.35

Выяўл. маст.

Красота памятников архитектуры Беларуси

 

Урок 49

 

 

9.55

10.30

Фізічная культура і здароўе

Наклон вперёд

 

Наклон вперёд

 

 

11.05

11.40

Матэм.

Замацаван-не

Падр.,

Урок 104

Сш., урок 104

 

19.05

12.10

12.45

Музыка

Музыка малюе карціны

 

 

 

 

 

 

Ещё в этом разделе