11 класс

 

11 клас (18.05-22.05)

 

18.05.2020 - панядзелак

 

Вучэбны прадмет

Тэма ўроку

Вучэбны матэрыял

Заданні для самастойнай работы

Праверачныя заданні

Час адпраўкі задання настаўніку

9.00-9.45

грамадазн

Абагульненне па раздзелу 4

 

Зад.1-5 на стар. 252 – 253 вусна

Зад. 6,7 на стар. 253 пісьмова

23.05

9.55-10.40

бел.мова

Падагульненне і сістэматызацыя ведаў

 

 

Выканаць тэставую работу (с. 222-229)

24.05.2020

11.05-11.50

бел.літ

Асноўныя тэндэнцыі ў развіцці сучаснай беларускай драматургіі (агляд)

 

С. 258-270

С. 270, пыт. 1-4

18.05.2020

12.10-12.55

англ.мова

Стэрэатыпы.

Lesson 2, p. 272 -276.

Ex.3,p.273-274( to learn by heart )

Ex.6,p.276.

19.05.2020.

13.10-13.55

фізіка

Ядзерны рэактар. Рэакцыі ядзернага сінтэзу.

§40 і 41.

Сціплы кансп §40 і 41.

Пісьмовы адказ на пытан §40 і 41.

Да 19 .05.

14.05-14.50

біялогія

За экалагічных катастроф і іх папярэджанне

§50

Кароткі канспект самага галоўнага

Заданні  4, ст. 218 (пісьмова)

Да 19.05.2020

+375292070467

19.05.2020 - аўторак

 

Вучэбны прадмет

Тэма ўроку

Вучэбны матэрыял

Заданні для самастойнай работы

Праверачныя заданні

Час адпраўкі задання настаўніку

9.00-9.45

гісторыя

Перадэкзаменацыйнае паўтарэнне

Білеты № 10, 11

Прачытаць матэрыл

Стар. 46-54 білеты С.В. Панова

Скласці тэзісны план адказу па білетах

23.05

9.55-10.40

англ.мова

Acaблівасці нацыянальна

га характару брытанцау.

Lesson 3, p.276 – 279.

Ex. 2 , p.277 - 278.

Ex. 7 , p. 279.

20.05.2020.

11.05-11.50

бел.літ

Пошукі і наватарства ў сучаснай беларускай драматургіі

 

С. 270-282

С. 270, пыт.5-8

24.05.2020

12.10-12.55

матэм(п)

Повторение. Площади фигур

Раздел 25

Раздел 25

№ 25, 26, 28, 37, 35

Раздел 25

№ 25, 26, 28, 37, 35

22.05

12.10-12.55

матэм(б)

Конус.Плошча бакавой і поўнай паверхняў конуса.Аб’ем конуса.Усечаны конус

Глава 3,§3

№466,468,471

№468,470

Да 23.05 на вайбер +375292025340

13.10-13.55

ФКіЗ

 

 

 

 

 

14.05-14.50

хімія

Карозія жалеза. Спосабы засцярогі ад карозіі

§51

Кароткі канспект самага галоўнага

Заданні 2, 4 ст. 253 (пісьмова)

Да 20.05.2020

+375292070467

15.00 15.45

біялогія

Кантрольная работа 2

§25-50

 

 

 

20.05.2020 -серада

 

Вучэбны прадмет

Тэма ўроку

Вучэбны матэрыял

Заданні для самастойнай работы

Праверачныя заданні

Час адпраўкі задання настаўніку

9.00-9.45

англ.мова

 

 

 

 

 

9.55-10.40

астраномія

Кантрольная работа.

Глава 5.§22 і 23.

 

 

 

11.05-11.50

матэм(п)

Кантрольная работа па спасылцы

https://yadi.sk/i/DmCT2vrPZfvxkw

 

Раздел 23 по ссылке

https://yadi.sk/i/PoeiMUUzypoFAA

 

Задачи раздела 23

12, 22, 23, 37, 39

Задачи раздела 23

12, 22, 23, 37, 39

22.05

11.05-11.50

матэм(б)

Целы вярчэння

Глава3, §1-4

 

№356,428,491,501

20.05 да 20.00 на вайбер +375292025340

12.10-12.55

р.м.(п)

Спосабы выражения сравнения и конструкции с как

§32

Упр. 265(1,2), 256

Провести мини-исследование предлож. С конструкц. как

 

13.10-13.55

р.м.(п)

Пунктуационный анализ художественного текста

§33

Упр. 260(1,2), 256

Упр. 262

До 21.05

14.05-14.50

мат(п)

Паўтарэнне. Функцыі і іх уласцівасці

Раздел 23 по ссылке

https://yadi.sk/i/PoeiMUUzypoFAA

 

Задачи раздела 23

32, 33, 34, 40

Задачи раздела 23

32, 33, 34, 40

22.05

21.05.2020 - чацвер

 

Вучэбны прадмет

Тэма ўроку

Вучэбны матэрыял

Заданні для самастойнай работы

Праверачныя заданні

Час адпраўкі задання настаўніку

9.00-9.45

матэм(п)

Повторение. Площади фигур

Раздел 25

Раздел 25

№ 53, 55, 59, 61, 68

Раздел 25

№ 53, 55, 59, 61, 68

24.05

9.00-9.45

матэм(б)

Целы вярчэння

Глава3, §1-4

 

№538,540,544

Да 22.05 на вайбер +375292025340

9.55-10.40

ФКіЗ

 

 

 

 

 

11.05-11.50

руск.м(п)

Повторение предложения как основной синтаксической единицы синтаксиса

Упр. 264(1-4), анализ текста

Упр. 269

Упр. 267

 

11.05-11.50

руск.м(б)

Контрольное изложение

 

 

д\з прежнее

 

12.10-12.55

руск.літ

Контрольное изложение

 

 

д\з прежнее

 

13.10-13.55

хімія

Значэнне металаў В-груп і іх злучэнняў

§55

Кароткі канспект самага галоўнага

Заданні 4, ст. 278 (пісьмова)

Да 22.05.2020

+375292070467

14.05-14.50

гісторыя

Перадэкзаменацыйнае паўтарэнне

Білеты № 12, 13

Прачытаць матэрыл

Стар. 54-65 білеты С.В. Панова

Скласці тэзісны план адказу па білетах

23.05

22.05.2020 - пятніца

 

Вучэбны прадмет

Тэма ўроку

Вучэбны матэрыял

Заданні для самастойнай работы

Праверачныя заданні

Час адпраўкі задання настаўніку

9.00-9.45

фізіка

Паутарэнне тэмы : “Квантавая фізіка.”

§26-34.

 

Практ №20 ,зад 6.7.8.9.

Да 23 .05.

9.55-10.40

геаграфія

Географические аспекты стратегии устойчивого развития человечества

Параграф  30

Вопросы 1-3

Географические аспекты стратегии устойчивого развития человечества

Параграф  30

11.05-11.50

матэм(п)

Паўтарэнне. Функцыі і іх уласцівасці

Раздел 24 по ссылке

https://yadi.sk/i/PoeiMUUzypoFAA

 

Задачи раздела 24

 

Задачи раздела 24

 

25.05

11.05-11.50

матэм(б)

Паўтарэнне. Перпендыкуляр і нахіленая да плоскасці

 

 

Варыянт 9-10, экзаменацыйнага зборніка

Да 22.05 на вайбер +375292025340

12.10-12.55

інфарм

Разработка веб-сайта

§5.4

§5.4

Фрагмент сайта из любой предметной области

До 24 мая

13.10-13.55

ГЗС

 

 

 

 

 

14.05-14.50

матэм(п)

Паўтарэнне. Функцыі і іх уласцівасці

Раздел 24 по ссылке

https://yadi.sk/i/PoeiMUUzypoFAA

 

Задачи раздела 24

 

Задачи раздела 24

 

25.05

14.05-14.50

Мед.падр.

 

 

 

 

 

15.00-15.45

Дапр.падр.

Оказание первой медицинской помощи

 

Изучение правил оказания первой медицинской помощи

 

 

 

 

11 клас (04.05-08.05)

 

04.05.2020 - панядзелак

 

Вучэбны прадмет

Тэма ўрока

Вучэбны матэрыял

Заданні для самастойнай работы

Праверачныя заданні

Час адпраўкі задання настаўніку

9.00-9.45

грамадазн

Гарызонты інфармацыйнага грамадства

Параграф 22

Прачытаць параграф, вусна адказаць на пытанні 1-6 стар. 216

Пісьмова адказаць на пытанне № 7 стар. 216

Да 10.05

+375 29 604 65 78

9.55-10.40

бел.мова

Канструкцыі з чужой мовай

Параграф 21

Кантрольныя пытанні заданні на с. 200-201

 

11.05

11.05-11.50

бел.літ

Асэнсаванне ў сучаснай прозе стасункаў асобы і грамадства, повязі часоў і пакаленняў

 

 

С.234-237, пытанні 1, 2 на с. 237

05.05

12.10-12.55

англ.мова

Адукацыйныя праграмы

Lesson 5 , p. 247 -252.

Ex. 3, p. 251.

Ex. 2 ( a ) , p. 248 – 251.

05.05.2020.

13.10-13.55

фізіка

Радыеактыунасць.

§37

Сціплы кансп §37.

Пісьмовы адказ на пытан §37.

Да 08.05. +375293620446.

14.05-14.50

біялогія

Біягеахімічныя функцыі жывога рэчыва

§46, ст. 202 – 203

Кароткі канспект самага галоўнага

Заданні  4, ст. 203 (пісьмова)

Да 05.05.2020

+375292070467

05.05.2020 - аўторак

 

Вучэбны прадмет

Тэма ўроку

Вучэбны матэрыял

Заданні для самастойнай работы

Праверачныя заданні

Час адпраўкі задання настаўніку

9.00-9.45

гісторыя

Развіццё адукацыі, навукі і культуры

Параграф 26-27

Прачытаць параграф, вусна адказаць на пытанні с.179-187

Скласці пісьмова схемы: 1.Сістэма адукацыі ў РБ.

2.Развіццё беларускай навукі.

Да 10.05

+375 29 604 65 78

9.55-10.40

англ.мова

Кантакты у соцсетках

Lesson 6 , p. 252 – 254.Lesson 7 , p. 255 – 258.

Ex. 5 ( a ) , p. 254.

Ex. 2 , p. 255 – 257.

Ex. 2 , p. 252 – 253.

Ex. 5 ( a ) , p. 257.

06.05.2020.

11.05-11.50

бел.літ

Іван Пташнікаў. “Тартак”, “Найдорф”

 

С.238-245

Адказаць на пыт. на с. 245

11.05.2020

12.10-12.55

матэм(п)

Паўтарэнне.  Перпендыкуляр і нахіленая. Трохвугольнікі

Раздел 25, стр.91 по ссылке https://yadi.sk/i/PoeiMUUzypoFAA

 

Задание по ссылке https://yadi.sk/d/pBC89zZtQxuGkQ

 

Задание по ссылке https://yadi.sk/d/pBC89zZtQxuGkQ

 

До 8 мая

12.10-12.55

матэм(б)

Сфера і шар. Плошча сферы.Аб’ем шара.

Глава 3,§1,4

№324,326

№328,330

Да 10.05 на вайбер +375292025340

13.10-13.55

ФКіЗ

 

 

 

 

 

14.05-14.50

хімія

Агульныя спосабы атрымання металаў. Электроліз расплаваў солей. Сплавы металаў. Прымяненне металаў і сплаваў

§52

Кароткі канспект самага галоўнага

Заданні  3, 5, ст. 259 (пісьмова)

Да 06.05.2020

+375292070467

15.00 15.45

біялогія

Кругаварот рэчываў у біясферы

§47, ст. 204 – 208

Кароткі канспект самага галоўнага

Заданні  1, 3, ст. 210 (пісьмова)

Да 06.05.2020

+375292070467

06.05.2020 -серада

 

Вучэбны прадмет

Тэма ўроку

Вучэбны матэрыял

Заданні для самастойнай работы

Праверачныя заданні

Час адпраўкі задання настаўніку

9.00-9.45

англ.мова

Міжнародная летняя школа

Lesson 8 , p. 258 – 261.

Ex. 2 ( a ) ( b ), p. 259 – 260.

Ex. 4, p. 261.

11.05.2020.

9.55-10.40

астраномія

Міжзоркавае асяроддзе

§28

Сціплы кансп §38.

Пісьмовы адказ на пыт §38

Да 12.05.

11.05-11.50

матэм(п)

Паказальныя і лагарыфмічныя ўраўненні

Занятак 18, 19 па спасылцы

https://yadi.sk/i/PoeiMUUzypoFAA

 

Занятак 18(16, 19, 24, 27), 19(18, 19, 22, 26, 29) па спасылцы

https://yadi.sk/i/PoeiMUUzypoFAA

 

Занятак 18(16, 19, 24, 27), 19(18, 19, 22, 26, 29) па спасылцы

https://yadi.sk/i/PoeiMUUzypoFAA

 

Да 8 мая

11.05-11.50

матэм(б)

Цыліндр.Плошча бакавой і поўнай паверхні цыліндра.Аб’ем цыліндра

Глава 3,§2

№385,387,389

№386,390

Да 10.05 на вайбер +375292025340

12.10-12.55

р.м.(п)

Употребление кавычек

§31, 32

Упр. 250, 251(2)

251 (1)

До 07.05

13.10-13.55

р.м.(п)

Пунктуация в предложенниях, содержащих конструкции с как

§32 С. 211-212

Упр. 252, пунктуационный анализ примеров к пункту 1 правила на с. 211

Упр.253(2) п

До 07.05

14.05-14.50

мат(п)

Паказальныя і лагарыфмічныя ўраўненні

Занятак 18, 19 па спасылцы

https://yadi.sk/i/PoeiMUUzypoFAA

 

Занятак 18(16, 19, 24, 27), 19(18, 19, 22, 26, 29) па спасылцы

https://yadi.sk/i/PoeiMUUzypoFAA

 

Занятак 18(16, 19, 24, 27), 19(18, 19, 22, 26, 29) па спасылцы

https://yadi.sk/i/PoeiMUUzypoFAA

 

Да 8 мая

07.05.2020 - чацвер

 

Вучэбны прадмет

Тэма ўроку

Вучэбны матэрыял

Заданні для самастойнай работы

Праверачныя заданні

Час адпраўкі задання настаўніку

9.00-9.45

матэм(п)

Паўтарэнне.  Акружнасць і круг. Акружнасць і трохвугольнік

Раздел 25, стр.91 по ссылке https://yadi.sk/i/PoeiMUUzypoFAA

 

Задание по ссылке  https://yadi.sk/i/3chNMpLoW8ke2g

 

 

Задание по ссылке  https://yadi.sk/i/3chNMpLoW8ke2g

 

До 8 мая

9.00-9.45

матэм(б)

Цыліндр.Плошча бакавой і поўнай паверхні цыліндра.Аб’ем цыліндра

Глава 3,§2

№391,393

№392,394

Да 10.05 на вайбер +375292025340

9.55-10.40

ФКіЗ

 

 

 

 

 

11.05-11.50

руск.м(п)

Пунктуация в простых предложениях, содержащих конструкции с как

§32

Выписать из стихотворений поэтов 70-90-х годов XX в.

8 простых предложений с как, построить схемы

До 13.05

11.05-11.50

руск.м(б)

Пунктуация в предложениях содержащих конструкцию с как

С.221 правило

Упр.254 п.

Упр.255.

09.05.

12.10-12.55

руск.літ

Документальный жанр «Я из огненной деревни».

Прочитать о документальном жанре.

С.293-300, прочитать о поэзии 70-90 х годов.

Выучить наизусть 1-2 стихотворения следующих поэтов: И.Рубцова, Е.Евтушенко, Б.Ахмадулиной, Б.Окуджавы.

09.05.

13.10-13.55

хімія

Будова знешніх абалонак атамаў металаў І – ІІІА-груп, ступені акіслення ў злучэннях

§53,54

Кароткі канспект самага галоўнага

Заданні  3(а), 5, ст. 266 (пісьмова)

Заданні 2, 4 (а), ст. 273 (пісьмова)

Да 09.05.2020

+375292070467

14.05-14.50

гісторыя

Развіццё адукацыі, навукі і культуры

Параграф 26-27

Праглядзіце відэаўрок па спасылцы

https://www.youtube.com/watch?v=8lCj_A5TkCw

Зрабіць тэзісны план адказу па відэаўроку.

Да 10.05

+ 375 29  604 65 78

08.05.2020 - пятніца

 

Вучэбны прадмет

Тэма ўроку

Вучэбны матэрыял

Заданні для самастойнай работы

Праверачныя заданні

Час адпраўкі задання настаўніку

9.00-9.45

фізіка

Закон радыеактыунага распадую

§38

Пісьмовы адказ на пыт§38.

Практ 24 ,зад 1.2.

 

9.55-10.40

геаграфія

Пищевая проблема

Параграф  26

Вопросы 1-4

Пищевая проблема

 

11.05-11.50

матэм(п)

Паказальныя і лагарыфмічныя няроўнасці

Занятак 20, 21 па спасылцы

https://yadi.sk/i/PoeiMUUzypoFAA

 

Занятак 20(14, 16, 22, 27), 21(21, 24,  26, 29) па спасылцы

https://yadi.sk/i/PoeiMUUzypoFAA

Занятак 20(14, 16, 22, 27), 21(21, 24,  26, 29) па спасылцы

https://yadi.sk/i/PoeiMUUzypoFAA

 

Да 10 мая

11.05-11.50

матэм(б)

Цыліндр.Плошча бакавой і поўнай паверхні цыліндра.Аб’ем цыліндра

Глава 3,§2

№395,397

№396,398

Да 10.05 на вайбер +375292025340324

12.10-12.55

інфарм

Изображение на веб-страницах

§4

Занятие 28 по ссылке

http://inf.sch55.minsk.edu.by/be/main.aspx?guid=3511

Упражнение 1, стр.54

До 10 мая

13.10-13.55

ГЗС

 

 

 

 

 

14.05-14.50

матэм(п)

Паказальныя і лагарыфмічныя няроўнасці

Занятак 20, 21 па спасылцы

https://yadi.sk/i/PoeiMUUzypoFAA

 

Занятак 20(14, 16, 22, 27), 21(21, 24,  26, 29) па спасылцы

https://yadi.sk/i/PoeiMUUzypoFAA

Занятак 20(14, 16, 22, 27), 21(21, 24,  26, 29) па спасылцы

https://yadi.sk/i/PoeiMUUzypoFAA

 

Да 10 мая

14.05-14.50

Мед.падр.

Детские инфекции

§6.4

 

Практическая работа

До 08.05.2020

15.00-15.45

Дапр.падр.

Выход из строя и возвращение в строй

 

Тренировка выхода из строя и возвращения в строй

Выход из строя и возвращение в строй

 

 

 

11 клас (25.04-30.04)

 

25.04.2020 - субота

 

Вучэбны прадмет

Тэма ўрока

Вучэбны матэрыял

Заданні для самастойнай работы

Праверачныя заданні

Час адпраўкі задання настаўніку

9.00-9.45

грамадазн

Удзел РБ у вырашэнні глабальных праблем

Параграф 28

Прачытаць змест параграфа.

Зрабіць прэзентацыю па тэме “Роля Беларусі ў глабальных працэсах”

Да 02.05

9.55-10.40

бел.мова

Канструкцыі з чужой мовай, ужыванне, знакі прыпынку

Параграф 21

Пр.216, 219, 220 – (па ўмове)

Параграф 21, пр.222

04.05

11.05-11.50

бел.літ

Тэматычная і сацыяльна-філасофская праблематыка сучаснай прозы (агляд)

 

 Скласці  апорны канспект на аснове матэрыялу падручніка (с.234-237), урыўкаў з літаратурна-крытычных артыкулаў, інфармацыі з інтэрнэт-рэсурсаў

Падрыхтаваць праекты-прэзентацыі творчасці сучаснага празаіка

04.05

12.10-12.55

англ.мова

 

 

 

 

 

13.10-13.55

фізіка

Ядзерныя рэакцыі. Закон захавання у ядзерных рэакцыях. Рашэнне задач па §36

§36                 

  Пісьмовы адказ на пытанні §36

Практ №23,зад 3,4,5,6.

Да 02.05 .На вайбер +375293620446.

14.05-14.50

біялогія

Кампаненты біясферы

§ 46 (да пункту “Біягеахімічныя функцыі жывога рэчыва”)

Кароткі канспект самага галоўнага

Пытанні: 1, 3 ст. 203 (пісьмова)

Да 28.04.2020

+375292070467

29.04.2020 - серада

 

Вучэбны прадмет

Тэма ўрока

Вучэбны матэрыял

Заданні для самастойнай работы

Праверачныя заданні

Час адпраўкі задання настаўніку

9.00-9.45

англ.мова

 

 

 

 

 

9.55-10.40

астраномія

Наша Галактыка.Межзвездны газ і пыль.

§27і28.

Пісьмовы адказ на пытанні §27 і 28.

 

Да 02.05.

11.05-11.50

матэм(б)

Паўтарэнне. Функцыі, уласцівасці і графікі y= , y=

С.198-206

№267(няц), 269(няц)

№267(ц), 269(ц)

Да 04.05 на вайбер +375292025340

11.05-11.50

матэм(п)

Ураўненні і няроўнасці

Раздзелы 3-5 па спасылцы https://yadi.sk/i/PoeiMUUzypoFAA

 

Задания по ссылке

https://yadi.sk/i/GT4mSjcBW_hAGA

 

Задания по ссылке

https://yadi.sk/i/GT4mSjcBW_hAGA

 

30.04

На вайбер +373293534069

12.10-12.55

руск.м.(п)

 

Параграф 29

Упр.248

(подготовить текст для изложения)

До 05.05

13.10-13.55

руск.м.(п)

 

Параграф 30, с. 208

Упр.246

Упр. 247

 

14.05-14.50

мат(п)

Ураўненні і няроўнасці

Раздзелы 3-5 па спасылцы https://yadi.sk/i/PoeiMUUzypoFAA

 

Задания по ссылке

https://yadi.sk/i/GT4mSjcBW_hAGA

 

Задания по ссылке

https://yadi.sk/i/GT4mSjcBW_hAGA

 

30.04

На вайбер +373293534069

 

Прац.навуч.

 

 

 

 

 

30.04.2020 - чацвер

 

Вучэбны прадмет

Тэма ўрока

Вучэбны матэрыял

Заданні для самастойнай работы

Праверачныя заданні

Час адпраўкі задання настаўніку

9.00-9.45

матэм(б)

Паўтарэнне. Функцыі, уласцівасці і графікі y= , y=

С.198-206

№273(няц), 278

№273(ц), 276

Да 04.05 на вайбер +375292025340

9.00-9.45

матэм(п)

Камбінацыя мнагаграннікаў і цел вярчэння

Раздзел 3

Варыянт 4 па спасылцы

https://yadi.sk/i/9ywg1NKWeoQyXQ

 

Варыянт 4 па спасылцы

https://yadi.sk/i/9ywg1NKWeoQyXQ

 

30.04

На вайбер +373293534069

9.55-10.40

ФКіЗ

Чаўночны бег4*9м. Скачкі ў даўж. З месца

 

 

Чаўночны бег4*9м. Скачкі ў даўж. З месца

 

11.05-11.50

руск.м(б)

Употребление дефиса и кавычек.

§ 30-31

Упр.249, 250

Упр.251.

25.04.

11.05-11.50

руск.м(п)

 

Параграф 30

Подобрать примеры из текстов худ. Лит. 

Упр. 249

До 05.05

12.10-12.55

руск.літ

Литература 70-х- Начала 90-х гг.

 

Краткий конспект материала по теме

Прочитать одно из произведений литературы данного периода.

25.04.

13.10-13.55

хімія

Агульныя спосабы атрымання металаў. Электроліз расплаваў солей. Сплавы металаў. Прымяненне металаў і сплаваў.

§ 52

Кароткі канспект самага галоўнага

№ 3, 5 ст. 259

Да 01.05.2020

+375292070467

14.05-14.50

гісторыя

Знешнепалітычная дзейнасць РБ

Параграф 24-25

Прачытаць параграф, вусна адказаць на пытанні

Зрабіць тэзісны план адказу па білету № 7

Да 02.05