Методические ресурсы

МЕТАДЫЧНА ТЭМА

ШКОЛЫ НА  2022/ 2023 ВУЧЭБНЫ  ГОД

Метадычная тэма: Метадычнае суправаджэнне педагагічных кадраў па павышэнню прафесійнай кампетэнтнасці

Мэта: стварэнне ўмоў для для павышэння якасці адукацыі шляхам удасканалення прафесійных ведаў і ўменняў педагогаў, стварэнне ўмоў для асобаснага і прафесійнага росту настаўнікаў.

Задачы:

  1. Спрыяць павышэнню ўзроўню прафесійнай кампетэнтнасці педагогаў у працэсе работы над самаадукацыяй.
  2. Садзейнічаць бесперапыннаму ўдасканаленню прафесійнага ўзроўню і кампетэнтнасці педагогаў.
  3. Стварыць умовы для забеспячэння якасці дапрофільнай падрыхтоўкі вучняў на II ступені агульнай сярэдняй адукацыі і профільнага навучання на ІІ і III ступені агульнай сярэдняй адукацыі.
  4. Спрыяць павышэнню якасці ведаў вучняў шляхам выкарыстання сучасных педагагічных тэхналогій і метадаў актыўнага навучання.
  5. Працягнуць работу па абагульненню і трансляцыі перадавога педагагічнага вопыту.

 

Кожун З.А. – старшыня МС, настаўнік матэматыкі і фізікі;

Рапінчук У.Ю. – намеснік дырэктара па вучэбнай рабоце;

Рачкова А.В. – намеснік дырэктара па выхаваўчай рабоце;

Базаркіна Р.У. – сакратар, настаўнік пачатковых класаў;

Ганчарэнка Н.А. – настаўнік гісторыі і грамадазнаўства.